Biuro Nieruchomości REALNET Marek Ciszewski

600 785 785

Działka inwestycyjna 4200m2, ul.Jabłoniowa Busko-Zdrój

2 500 000 zł

595 zł / m2
Rodzaj działki:

inwestycyjna

Powierzchnia działki:

4200 m2

Transakcja:

Na sprzedaż


Oferujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość inwestycyjną o pow. 4200m2 w Strefie zdrojowej B w Busku-Zdroju przy ul. Jabłoniowej. Oferowana nieruchomość składa się z działek: nr 276/10, nr 277/3, nr 278/3 i nr 281/3 - obręb nr 9.

Idealnie nadaje się pod budowę dużego pensjonatu. Plan zagospodarowania dopuszcza tu budowę nawet 4-ro kondygnacyjnego budynku z zapleczem usługowym!  Oznaczenie na MPZP  B.MP,Mr.1 - tereny zabudowy pensjonatowej i mieszkalnej o charakterze rezydencjonalnym (poniżej wyciąg i link do planu zagospodarowania).

Busko-Zdrój jest jednym z najlepiej  rozwijających się  uzdrowisk w Polsce. Planowane są nowe inwestycje jak baseny termalne, nowe sanatoria, park linowy itp.

Nieruchomość położona w cichej okolicy, dobrze skomunikowana. Wjazd na  działkę z 2 stron - od ul. Jabłoniowej i od północnej strony z planowanej 20m drogi stanowiącej przedłużenie ul.Jodłowej, aż do  ul. Wyszyńskiego!

Działka równa, z lekkim spadkiem od strony południowej.

Obiekt jest dobrze skomunikowany:
- 400 metrów od Parku Zdrojowego i Sanatorium Marconi,
- 500 m do Alei Mickiewicza - deptaka prowadzącego do rynku,
- 650 m do nowego Parku i jednej z największych i najnowocześniejszych Tężni solankowych w Polsce,
- 500m do Centrum Kultury (kino, szkoła muzyczna, scena letnia),
- 600m do domu zdrojowego z pijalnią wód i całoroczną mini tężnią i oranżerią,
- 1,5 km do dworca autobusowego,
- 2,5 km do dworca kolejowego.

W niedalekim sąsiedztwie liczne restauracje, sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, gabinety odnowy, doskonale rozwinięta infrastruktura handlowo usługowa.

Media: prąd, woda, kanalizacja, w pobliżu gaz.

Nieruchomość z bardzo dużym potencjałem.

Polecamy i zapraszamy do prezentacji w terenie.

Zapraszamy do naszego biura:
Biuro Nieruchomości REALNET Marek Ciszewski
tel. 600 785 785,  600 786 786
Pośrednik: Marek Ciszewski - Nr Licencji: 22057,
28-100 Busko-Zdrój, ul. Batorego 4 (vis a vis Banku Spółdzielczego)
NIP 655-100-57-98
 

POTRZEBNY KREDYT?
Nasze biuro współpracuje z profesjonalnymi doradcami finansowymi, którzy pomogą Państwu w wyborze  najkorzystniejszej oferty kredytu na zakup nieruchomości.

Zapewniamy szeroki wybór ofert kredytowych zarówno dla osób prywatnych jak i dla firm.

Doradcy finansowi pomagają klientom w wyborze odpowiedniego kredytu hipotecznego, a także przeprowadzają przez cały proces kredytowy, w tym negocjują korzystne warunki kredytu, pilnują prawidłowej analizy i dbają o szybką i skuteczną finalizacje transakcji.

Doradca skontaktuje się z Państwem i umówi na spotkanie w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

Obszar działania: województwo świętokrzyskie.

Należymy do Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami MSPON.

 

 

WYCIĄG Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 § 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.


Na obszarze objętym planem miejscowym ustala się:

1) udział procentowy terenów zielonych w powierzchni dziatki, wynoszący:
a) min. 75 % dla dziatki położonej w strefie ,A” ochrony uzdrowiska;
b) min. 55 % dla dziatki położonej w strefie ,B” ochrony uzdrowiska;

2) wymóg o udziale procentowym terenów zielonych w powierzchni dziatki
określonym  w pkt. 1, nie wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych mających na celu utrzymanie istniejącej zabudowy powstałej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej wydanej przed dniem obowiązywania miejscowego planu, o ile ich zakres nie powoduje zmniejszenia dotychczasowej powierzchni terenów zielonych w_ stopniu naruszającym ich udział procentowy w powierzchni dziatki, ustalony w pkt.1;

3) na obszarze objętym planem miejscowym, dla wszystkich form zabudowy,
jako preferowana wielkość powierzchni dziatki budowlanej powstałej
w wyniku dokonanego podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej
ustala się wielkość wynosząca 4000 m? zarówno w strefie uzdrowiskowej "A" i "B"4)

4) na obszarze objętym planem miejscowym, dla wszystkich form zabudowy jako minimalna wielkość powierzchni dziatki budowlanej powstałej w wyniku dokonywanego podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych ustala się wielkość wynosząca:
a) min. 2500 m*w strefie uzdrowiskowej ,A”;
b) min. 1500 m’ w strefie uzdrowiskowej ,,B”;

5) szerokości frontowej części, dziatek wydzielanych w wyniku dokonywania
podziału nieruchomości gruntowych:
a) min. 30, O m, pod zabudowę jednorodzinna, pensjonatowa i rezydencjonalna w strefie uzdrowiskowej ,,A” i ,,B”;
b) min. 50,0 m pod zabudowie uzdrowiskową w strefie uzdrowiskowej ,,A” i min. 30, 0 m w strefie uzdrowiskowej ,,B”;

6) dopuszcza się odstępstwo od ustalonych w pkt. 4 i 5 parametrów z tolerancja do 20 % w przypadku, kiedy uzasadnia to aktualny stan władania, bądź eliminuje podział skutkujący ograniczeniem wartości
użytkowych sąsiednich nieruchomości zgodnie z przypisanym planem miejscowym ich przeznaczeniem;

7) wymóg dotyczący parametrów dziatki określonych w pkt. 415, nie wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięć  inwestycyjnych, mających na celu utrzymanie istniejącej zabudowy powstałej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej, a także nie wyklucz zabudowy dziatek niezabudowanych
wydzielonych geodezyjnie przed dniem obowiązywania niniejszego planu miejscowego pod  warunkiem, ze istniejące parametry dziatki umożliwiają ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z ustalonym przeznaczeniem i udziałem procentowym terenów zielonych określonym w pkt. 1 oraz
przepisami szczegółowymi;

8) ustala się następujące cechy zabudowy w zakresie gabarytów i formy architektonicznej:
a) wysokość zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;
b) wysokość zabudowy uzdrowiskowej do 5 kondygnacji;
c) wysokość zabudowy usługowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;
d) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1,0 m. od naturalnego poziomu terenu. Przekroczenie w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego ukształtowania terenu, bądź w przypadku sytuowania pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu;
e) dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu postaci do 45°.
Wymienione cechy nie dotyczą obiekt6w chronionych, wyszczególnionych w planie i w strefie ochrony konserwatorskiej. Dopuszcza się inne formy zwieńczenia budynków, jeżeli uzasadnia to funkcja obiektu o zindywidualizowanych cechach zabudowy, bądź konieczność uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich jak tez w przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego z przepisami szczególnymi nawiązania projektowanego  zakresu inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy;
f) zakazu realizacji obiektów z dachem asymetrycznym, jednospadowym pulpitowym i uskokowym;
g) dopuszcza się realizacje stropodachów użytkowych w formie tarasów;

9) ustala się wskaźnik zabudowy - W, = Pz / Ti dla terenów położonych:
a) w strefie uzdrowiskowej ,A” W, = Pz/ Ti $ 0,25,
b) w strefie uzdrowiskowej ,,B” W, = Pz / Ti s 0,45,

10) odległość obiektów budowlanych od linii rozgraniczającej projektowanej drogi i od krawędzi jezdni ulicy istniejącej oznaczono na rysunku planu jako nieprzekraczalne linie zabudowy.

Link do:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój.

Galeria zdjęć

Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odsłon: 8415Data ostatniej weryfikacji: 2022-04-11

Opiekun oferty: Biuro Nieruchomości REALNET M.Ciszewski.


Dane kontakowe

Marek Ciszewski
tel. 600 785 785

Dane podstawowe

  • Cena2 500 000 zł
    595 zł / m2
  • Powierzchnia działki4200 m2
  • Rodzaj działkiinwestycyjna
  • Szerokość działki52 m
  • Długość działki74 m