Biuro Nieruchomości REALNET Marek Ciszewski

600 785 785

Kontakt

Zapraszamy do naszego biura (dla pewności prosimy o umówienie wizyty telefonicznie):

Biuro Nieruchomości REALNET Marek Ciszewski
Pośrednik: Marek Ciszewski - Nr Licencji: 22057, tel. 600 785 785
28-100 Busko-Zdrój, ul. Batorego 4 (vis a vis Banku Spółdzielczego)
NIP 655-100-57-98
e-mail: biuro@realnet.pl


Dane do przelewu:

Biuro Handlu Pośrednictwa Usług i Reklamy "REAL" Marek Ciszewski
ul. Batorego 4, 28-100 Busko-Zdrój
Bank: PKO BP o/Busko Zdrój
Nr konta: 12 1020 2645 0000 5602 0014 2620

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Biuro czynne od poniedziałku do soboty w godzinach: od 9.00 do 17.00
(możliwe umówienie spotkania telefonicznie w terminie dogodnym dla klienta)

 

 Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy naszych Klientów, iż administratorem danych osobowych, niezbędnych do działalności naszej Firmy jest
Biuro Handlu Pośrednictwa Usług i Reklamy "REAL" Marek Ciszewski, ul. Batorego 4, 28-100 Busko-Zdrój.

Dane osobowe przetwarzane będą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do realizacji umowy.

Jeśli dane są danymi osobowymi (nie firmowymi) to przysługuje Państwu prawo do:
    - żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie   
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego